Rozdíl mezi mužem a ženou

Feminismus je celosvětové hnutí, které bojuje za rovnoprávnost mužů a žen. Ta má pochopitelně smysl z hlediska duchovního, neboť jsme všichni živými bytostmi na shodné vývojové linii. Jsme myslícími, cítícími a jednajícími lidmi, zpravidla svéprávnými. Významný rozdíl anatomický mezi dívkou a chlapcem pozná každý na první pohled, ovšem o některých rozdílech jste možná ještě neslyšeli:
zamyšlená bruneta.jpg


Smyslové orgány


Rozdíl ve smyslových orgánech je jasný: Muži jednoznačně lépe rozeznávají detaily a vnímají citlivěji jasné světlo. Ženy mají naopak lepší sluch a čich.


Množství vydýchaného vzduchu


To se významně neodlišuje, jde zhruba o 12 tisíc litrů vzduchu za den, ale odlišný je počet nádechů za minutu, u mužů je to 16 krát za minutu a u žen až 23 krát za minutu.


Tvorba protilátek


Ženský organismus tvoří větší množství protilátek, tudíž je takové tělo odolnější vůči chorobám způsobeným bakteriemi a viry. Je to způsobeno genetickou informací v chromozomech X.


Plavání


To je velice zajímavé – ženské tělo se na hladině udrží snadněji díky silnější vrstvě podkožního tuku a menšímu množství svaloviny. Tuk, jak známo, je lehčí než voda, a spíše nadnáší.


Stárnutí organismu


Vědci tvrdí, že mužská populace stárne rychleji, uvádí se, že žena v 55 letech má zhruba 90 procent síly a vitality ve srovnání s věkem 25 let. Muži v tomto věku disponují zhruba 70 procentním výkonem. Vědci také zjistili, že kvalita cévního systému muže ve věku 35 let se shoduje s tím ženským ve věku 50 let. Výjimkou je pouze kůže, která u žen stárne rychleji, protože je kožní vrstvička slabší. Délku života však významně ovlivňuje životospráva, stres, životní prostředí a styl, dostatek pohybu, genetika, ale také pozitivní myšlení a výše duchovního uvědomění.
muž v oranžové bundě.jpg


Citlivost vůči teplotě


Teplotní změny a výkyvy lépe snáší ženy, a to díky větší podkožní tukové vrstvě.


Těžiště těla


Ženy jej mají posazené níže, rozdíl spočívá v postavení jejich pánve a v jiných proporcích ramen a boků. Postavení těžiště je také dáno tím, že ženy mají spodní polovinu těla těžší, než tu horní.


Postižení plodu


Zhruba tři ze čtyř dětí, které se rodí s tělesným nebo duševním postižením, jsou chlapci.